www.lund-vinten.dk

 
Landposten
KFUM Spejderne
Lund IF
Lundskolen
Lund Vandværk
Lund Løbeklub
Tamdrup Centret
Tamdrup PensionistKlub
Tamdrup Sognearkiv
Tamdrup Tennisklub
Team Lund
Tamdrup Kirke
Vinten Forsamlingshus
Vrønding
Honum og Ome. Skytteforening
Virksomheder i Tamdrup
Infotavle-Brugsen
FDF-Horsens-Musik
DIN forening ..
Forsiden
 


 

 

 

Tamdrup Sognearkiv

 

Tamdrup Sognearkiv har som sit formål:

 

At indsamle, arkivere og opbevare arkivalier, billeder og skriftligt materiale, som har tilknytning til Tamdrup Sogn

 

At arrangere foredrag og udstillinger af lokalhistorisk interesse

 

Sognearkivet har til huse i kælderen under Tamdrupcentret, Silkeborgvej 245.

 

Der er åbent den første onsdag i hver måned kl. 14-16 og kl. 19-20 (Lukket i juli). I øvrigt åbent efter aftale.

 

Hvis du vil støtte arkivets arbejde, kan du blive medlem, når du besøger arkivet, eller ved at henvende dig til kassereren.

 

Svend Sommer, Vrønding, tlf. 7567 3614  (formand)

Else Egeskov, Lund, tlf. 6175 4707 (sekretær)

Knud Friis, Lund, tlf. 22858828 (kasserer)

Hans Friis Jensen, telf. 7567 3243

Finn Tygesen, tlf. 20265903

 

Hermed opfordring til tegning/fornyelse af medlemskab.

 

 

 

Kontingentet blev på generalforsamlingen fastsat til kr. 100,00 pr. år. Kontingentet kan indbetales til kontonr. 1551 5265651536  eller kontant på arkivet i arkivets åbningstid..

 

 

Generalforsamling

 

Generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april

i arkivets lokaler på Tamdrupcenteret.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamdrup Alderdomshjem ca. årstal?

    

 

Indvielse af Lund Skole. Førstelærer, Hans Gårde, Sognerådsformand, Jens N. Jensen.
Eleverne mener jeg er fra venstre: ? , Erik Pold, Kenneth Sørensen, Tage Thuesen, Finn Jensen,  ? .

 

 

 

Vrønding Skole ca. 1914.

 


Tilbygning Vrønding Forsamlingshus 1951.

 

Elever på Tamdrup Højskole, mandlige elever gik i skole om eftermiddagen, 
om formiddagen arbejdede de på gårdene i sognet, er på vej ud på landmålingsopgaver.

 

 

 

Børneskole for piger om formiddagen. Billedet er ca. fra 1880
Der skulle være 3 piger fra vrøndinggård og 1 pige fra Ennergård.

 

Tamdrup Højskole var i det nuværende Nørre Snedevej 45.

 

Vrønding Mølle beliggende sydvest for Frodesdalsvejs udmunding i Nørre Snedevej. Billedet er fra ca. 1935
Vindmøllen er nedrevet omkring 1950, der var motormølle i den hvide bygning med takkede gavle lige bag vindmøllen.
Mølleren på den tid var Frede Jørgensen født 1888, død på Tamdrup Hvilehjem i 1960.

 

 

Gammelt postkort fra Vrønding, er der nogen der kan kende stedet eller personer på billedet? så henvend jer til Hans Friis Jensen.
Billedet er udlånt af Hardy Nicolaisen.

Frisen  på Tamdrup Plejehjem før renoveringen, hvor den blev nedbrudt. Damen i den hvide bluse er Malerinden Metha Bruun, som har malet den, manden er Arkitekt Ehlers som har tegnet Plejehjemmet, hvem er de andre personer?

 

Hvis man ved noget om årstal, eller kender nogle af personer på billederne,så ret venligst henvendelse til Hans Friis Jensen, evt. på mail: hfj@fiberpost.dk så vi kan få skrevet det op.

 


 

webdesign: www.dengamlekøbmandsgård.dk - Silkeborgvej 182 - 8700 Horsens. Tlf.: 5083 1304