www.lund-vinten.dk

 
Landposten
KFUM Spejderne
Lund IF
Lundskolen
Lund Vandværk
Lund Løbeklub
Tamdrup Centret
Tamdrup PensionistKlub
 - Udvalget
 - Program
 - Jubilæum 2016
Tamdrup Sognearkiv
Tamdrup Tennisklub
Team Lund
Tamdrup Kirke
Vinten Forsamlingshus
Vrønding
Honum og Ome. Skytteforening
Virksomheder i Tamdrup
Infotavle-Brugsen
FDF-Horsens-Musik
DIN forening ..
Forsiden
 


Aktiviteterne arrangeres af et pensionistudvalg

bestående af:

Pensionistudvalget for Tamdrup PensionistKlub 2017

Navn

Adresse

Tlf. nr.

Funktion

E-mail

 

Villy Nielsen

Højlund 31 B

75615644  24251937

Koordinator og Kasserer

villy.nielsen@mail.dk

 

Hanne Sørensen

Vænget 10

756478 36

Sekretær

hannehsoerensen@gmail.com

 

Arne Stenkjær Rasmussen

Leddet 2

31316489

Udvalgsmedlem

arnestenkjaer@gmail.com

 

Knud Jørgensen

Højlund 15

75654825

Udvalgsmedlem

elseogknudj@gmail.com

 

Henning Jensen

Langgade 39

28602770

Suppleant

khj39@stofanet.dk

 

Jacob Friis Jensen

Silkeborgvej 317

50 95 03 15

Suppleant

jakobfriisjensen@gmail.com

 

Dorte Stenberg Isaksen

Silkeborgvej 235b

75 65 45 22

Bisidder

dsi@km.dk

 

Anna Margrethe Steen

Engvej 1

40889689

Revisor

amsteen@stofanet.dk

 

 

Udvalget samles efter behov. Møderne afholdes i præstegården. Suppleanter og præst deltager med taleret, men uden stemmeret. Stemmeretten har endnu aldrig været i brug.

Der afholdes 6 arrangementer og 3 udflugter på en sæson – fra september til juni. Arrangementerne afholdes i præstegården  

                                                     

Silkeborgvej 235 b, hver gang kl. 14.00

 

Arrangementerne og udflugterne er for pensionister og førtidspensionister i Tamdrup sogn. Vi ved godt, at dem der eksempelvis er 65 år i dag, ikke føler sig "gamle”, men derfor er I stadig meget velkomne til at høre de foredrag og deltage i de udflugter, vi arrangerer.

Ved arrangementerne i præstegården er der mulighed for at blive hentet og bragt, hvis der er lidt vanskeligheder med bentøjet.

Ring venligst til Knud Jørgensen på tlf.: 75 65 48 25


 

webdesign: www.dengamlekøbmandsgård.dk - Silkeborgvej 182 - 8700 Horsens. Tlf.: 5083 1304