www.lund-vinten.dk

 
Landposten
KFUM Spejderne
Lund IF
Lundskolen
Lund Vandværk
Lund Løbeklub
Tamdrup Centret
Tamdrup PensionistKlub
 - Udvalget
 - Program
 - Jubilæum 2016
Tamdrup Sognearkiv
Tamdrup Tennisklub
Team Lund
Tamdrup Kirke
Vinten Forsamlingshus
Vrønding
Honum og Ome. Skytteforening
Virksomheder i Tamdrup
Infotavle-Brugsen
FDF-Horsens-Musik
DIN forening ..
Forsiden
 


Tamdrup

PensionistKlub

1966 – 2016

50 års jubilæum den 18. aug. 2016

 

 

 

Tilbageblik

 

Ved Villy Nielsen

 

 

 


 

 

Indholdsfortegnelse:                                                                      

Klubbens oprettelse og drift                                                                                                       

Udarbejdelse af program                                                                                                            

Udflugter fra 1984 til 2017                                                                                                         

Foredrag fra de seneste år                                                                                                         

Udflugter 1936-1955                                                                                                                  

Gæstebogen, lykønskningskort og sange fra 50 års jubilæet                                                      

Eksempler på programmer                                                                                                           

Uddrag af protokollen 1984-2017                                                                                               

Billedkavalkade vedr. busture de seneste år                                                                               

 

 

Tre trætte herrer, der er mætte af dagens oplevelser, venter på bussen: Ebeltoft 2016

 

 


 

 

Klubbens oprettelse og drift

Tamdrup PensionistKlub blev grundlagt i 1966. Helt præcist er lidt uklart, fordi ved et udvalgsmøde den 7. januar 2005 står i protokollen, at 40 års jubilæet skulle være i 2007.

Ved et tilsvarende møde den 3. februar 2006, altså et år senere, besluttedes det imidlertid, at jubilæet allerede skulle afholdes den 24. aug. 2006 – og således blev det!

Ved 40 års jubilæet var der inviteret adskillige gæster, og der var forskellige arrangementer på dagen. Dette fremgår af en scrapbog, der er udarbejdet i anledning af jubilæet.

Tamdrup PensionistKlub havde først hjemme på det der i dag hedder ”Tamdrup Centret”, men som vist nok hed ”Tamdrup Plejehjem” dengang klubben blev stiftet. Senere flyttede klubben til den nye præstegård, hvor den stadigvæk er hjemmehørende og hvor såvel udvalgsmøder og foredrag m.m. afholdes.

Klubben har ingen vedtægter, der betales ikke kontingent og klubben har ingen medlemmer. Klubbens indtægter består at entreindtægter og bevillingerne fra forskellige fonde. Dette har de senere år især været bevillinger fra ”&18-puljen” og Horsens Kommune ”Fællesfonden”, men i år har vi også fået en bevilling fra ”Veluxfonden” til betaling af bussen, når vi i 2017 skal på heldagstur til Dybbøl. Vi har også fået et ekstra tilskud fra &18-puljen til betaling af entre til ”Historiecenter Dybbøl Banke”

Tidligere er der doneret penge til især udflugter fra følgende:

·       Købmand Vilhelm Adolf Hansen og hustru Petrine, Vrønding

·       Aage Lythje Pedersen, Lund

·       Østerlund Brugsforening, rest ved ophør af brugsen

Der har måske været flere donationer, men det fremgår ikke af de tilgængelige informationer.

Ovenstående donationer blev ved kommunesammenlægningen administrativt overtaget af Horsens kommune og hvorfra ”Fællesfonden” sandsynligvis udgår fra.

 

 

 

Klubbens første formand var Johanne Isager. Det var hende der oprettede klubben, formentlig med hjælp fra andre aktører. Johanne, der var gift med mejeribestyreren, blev ansat af kommunen som omsorgskonsulent, og oprettelsen af klubben var en udløber heraf. Johanne var koordinator/formand i 30 år fra 1966 til 1996.

  Johanne Isager

 

Efter Johanne Isager var Mette Simonsen formand i 11 år i perioden fra feb. 1996 – feb. 2007. Hun blev efterfulgt af Poul Hede Jørgensen, der var formand indtil feb. 2015 altså i 8 år.

 

  Mette Simonsen og Poul Hede Jørgensen

 

I skrivende stund er jeg (Villy Nielsen), der skriver nærværende skrift koordinator/formand.  Jeg overtog nødtvungen posten, jeg var nemlig også kasserer og er det stadigvæk, men med uddelegering af arbejdet så fungerer det udmærket.

  Villy Nielsen

(Som den opmærksomme læser sikker har lagt mærke til nævnes koordinator og eller formand i flæng. Årsagen hertil er, at det ikke er nogen forening, og man har derfor tidligere besluttet at kalde ”formanden” for ”koordinator”, men folk udefra er uforstående overfor dette udtryk – det er meget nemmere med ordet ”formand”)

 
 

Klubben administreres af et udvalg bestående af 7 medlemmer, hvoraf 2 er suppleanter. Desuden er præsten altid medlem, men uden stemmeret. Derudover er der en revisor. Udvalget vælger koordinator/formand, sekretær og kasserer. Hvert år i februar måned aflægges beretning og revideret regnskab og halvdelen af udvalgsmedlemmerne og revisoren er på valg.

 

 


 

 

 

Pensionistudvalget for Tamdrup PensionistKlub 2016

Navn

Adresse

Funktion

E-mail

Britha Neumann

Alidasvej 10

Sekretær

bfneumann@os.dk

Villy Nielsen

Højlund 31 B

Koordinator og

Kasserer

villy.nielsen@mail.dk

Hanne Sørensen

Vænget 10

Udvalgsmedlem

hannehsoerensen@gmail.com

Arne Stenkjær Rasmussen

Leddet 2

Udvalgsmedlem

arnestenkjaer@gmail.com

Knud Jørgensen

Højlund 15

Udvalgsmedlem

elseogknudj@gmail.com

Henning Jensen

Langgade 39

1. Suppleant

khj39@stofanet.dk

Jacob Friis Jensen

Silkeborgvej 317

2.Suppleant

jakobfriisjensen@gmail.com

Dorte Stenberg Isaksen

Silkeborgvej 235b

Præst

dsi@km.dk

Martin Jacobsen

Vænget 28

Revisor

Martin.jacobsen@stofanet.dk

 


Pensionistudvalget sørger for, at de i programmet planlagte foredrag og udflugter gennemføres efter planen. Forud for hver aktivitet opsættes der opslag forskellige steder i Tamdrup sogn samt på infoskærmen i brugsen.

 

 

Pensionistudvalget 2016Fra venstre: Hanne Hedegaard Sørensen, Henning Jensen, Britha Neumann, Arne Stenkjær Rasmussen, Knud Jørgensen, Villy Nielsen, Jacob Friis Jensen, Dorte Stenbjerg Isaksen.

 

Der afholdes udvalgsmøder efter behov. De forgår altid i præstegården, men det har de ikke gjort tidligere. I de første mange år blev de afholdt hos en af udvalgsmedlemmerne.

 


 

Udarbejdelse af program

Der udarbejdes hvert år et program, der indeholder foredrag af 4 udefrakommende foredragsholdere, samt julehygge med præsten og organisten og ”generalforsamling”, der omfatter orientering om årets forløb, fremlæggelse af revideret regnskab, valg og banko

Ud over de 6 ovenstående aktiviteter gennemføres 3 udflugter, bestående af en halvdagstur i september ved sæsonens begyndelse. Ligeledes en halvdagstur i maj året efter og sæsonen afsluttes med en heldagstur i juni måned. Sæsonen løber således fra september til og med juni måned, hvorimod regnskaber følger kalenderåret. I april måned er der ingen aktiviteter fordi der ofte er mange helligdage. 

 

Programmet var de første år ikke så omfattende, og der blev ikke lavet et program for et helt år ad gangen, men mere tilfældigt planlagt. Det var hovedsagelig udflugter og nogle få foredrag, som så efterhånden blev til det vi kender i dag.

 


 

Udflugter fra 1984 til 2017

 

20.06.84     Gråsten Slotspark. Middag i Egernsund, kaffe i Seggelund.

13.09.84     Rude pensionisthøjskole.

26.06.85    Jesperhus.

19.09.85     Fårup sø og Nørup kirke.

26.11.85    Industrimuseet og Kunstmuseet.

12.06.86     Gl. Estrup(middag) kaffe i Pøt Mølle.

09.10.86     Silkeborgskovene-kaffe ved Knudsø.

     03.87    Horsens ny Rådhus.

11.06.87     Egeskov Slot(middag) kaffe i Korinth.

    09. 87    Købmanden i Bindeballe, kaffe på hotel Egtved.

21.04.88     Horsens ny Bibliotek, kaffe på Centret-

13.06.88     Holstebro og Jenle, middag i Anlægspavillonen.

07.07.88    Thyra og Harry Somme= have. -

19.09.88     Lystruphave.

13.04.89     Glud Museum, kaffe i Lilleskoven.

19.06.89     Kerteminde og Munkebo (middag). Kaffe i Hybylund.

14.09.89     Tjele Hovedgård.

20.04.90    Rønnevang gartneri, Gedved. Kaffe i Møllebæk.

13.06.90     Rømø. Middag på Havneby Kro, kaffe på Filskov kro.

20.09.90    Hørbæk sø, kaffe på Vester Mølle.

02.05.91     Ry solvarmeanlæg, kaffe på Galgebakken.

13.06.91     Sostrup slot(middag). Kaffe i Løgten.

19.09.91     Rosenvold-kaffe i Juelsminde Liniepavillon.

30.04.92    Aktivitets centret i Herning.

19.06.92     Foldingbro kro(middag)-&knudepunktet i Vejen.

23.09.92    Rosengårdscentret i Silkeborg.

??.04.93     Gudenåmuseet, kaffe i Sønder Ege.

22.06.93    Haunstrup Minizoo (middag)-kaffe i Arnborg

09.09.93    Børkop Vandmølle.

09.04.94    TV2 Odense (middag på Kongensgade), kaffe på Fangel kro.

18.05.94     Norsminde kro.

28.06.94    Varde Miniby-middag på Arnbjerg, kaffe i Hvide Sande.

08.09.94    Frijsenborgegnen-kaffe i Pøt Mølle.

27.04.95    Kongebrogården.

16.06.95     Kattegatcentret i Grenå (middag), kaffe i Overmøllen.

21.09.95     Sejs kirke og pastor Sanggård.

01.05.96     Svostrup kro.

13.06.96     Frøslev. Kaffe i Skibelund.

05.09.96    Viborgegnen. Kaffe på Niels Bugges kro.

01.05.97     Langs Hærvejen-kaffe på Egtved kro.

11.06.97     Hvidsten kro (middag) kaffe på Orkideen i Assens.

11.09.97      Japanske Have i Hammerum (kaffe)

14.05.98     Jeksendalen kaffe i Stilling Sørestaurant

29.06.98     Manø — middag og kaffe på kroen

10.09.98     Rorslund kirke Nordfyn. Kaffe i Frydenlund Fuglepark

20.05.99     Skanderborg Sø-kaffe på Sørestaurant

10.06.99     Hessel Herregårdsmuseum — kaffe på museet.

09.09.99     Lystruphave. Veteranbanen 3/4 dags tur u middag og kaffe

11.05.00      Alrø — kaffe på Cafe Alrø

15.06.00     Rebild Bakker middag på Rebildhus, kaffe på Rold Storkro

14.09.00     Fredericia, Trællenes — Kaffe på Hybylund

08.05.01     Mjødfabrikken i Blåhøj — kaffe på Mallehøje.

14.06.01      Fanø. — middag på Hotel Fanø Bad; Kaffe i Nanna's stue

13.09.01      Thorsager Rundkirke, Kaffe på Overmøllen (besøg hos Th. Fischer Larsen)

16.05.02     Silkeborg kaffe på Hotel Ny Hattenæs

13.06.02     Vedersø middag på Strandingsmuseet, Thorsminde, Kaffe Abelines Gård

12.09.02     Givskud Løvepark — kaffe i Cafeteriaet

08.05.03     Handgårds Have, Ejstrup, Skjern — kaffe i Havens kaffestue

12.06.03     Jesperhus, Mors- middag på Gullerup Strand Kro, kaffe i unglecafeen

11.09.03      Musik Galleriet i Ansager hos familien Engelbrecht

13.05.04     Kongernes Jelling kaffe på Skovdal Kro v/Fårup Sø

10.06.04     Middag på Skamlingsbanken og kaffe på Koldinghus

09.09.04     Søby Brunkulslejre, kaffe på Søbyhus Cafeteria

12.05.05     Vejlefjord Center — kaffe samme sted

09.06.05     Himmelbjerget på Hotellet, - kaffe på Sønder Ege

08.09.05     Glud Museum, kaffe på "Den gamle Smedje" på Hjarnø

08.05.06     Veng Klosterkirke m/Jes Lau Jørgensen, kaffe på Veng klosterkro

08.06.06     Als, middag på Hotel Baltic Høruphav, kaffe på restaurant Réne Cairo

14.09.06     Hjortsvang Museum, kaffe på Vester Mølle

10.05.07     Aktivt Center, Herning, kaffe samme sted

04.06.07     Geografisk Have i Kolding og Rask Mølle kro

13.09.07     Norsminde kro — kaffe

08.05.08     Bindeballe Købmandsforretning, kaffe på Skovdal Kro

11.06.08      Rømø, middag Havneby Kro, Kaffe på Kammerslusen.

11.09.08      Jels Planetarium/ kaffe på stedet

06.05.09     Haunstrup Mini Zoo kaffe på stedet

15.06.09     Mandø - middag/kaffe på Centret, rundvisning.

02.09.09     Barrit Landkøkken "Årstiderne"

06.05.10     TV syd i Kolding

10.06.10      Olsens Paradis og Weillings Landsbymuseum

12.05.11      Viborg Domkirke

09.06.11      Fur

08.09.11      Hampen skovmuseum

10.05.12      Moesgård Museum

14.06.12      Lille Vildmose

13.09.12     Møltrup Optagelseshjem, Vildbjerg, Kaffe på stedet, Rundvisning

09.05.13     Else Marie på Hestehavegaard (Fyn) kaffe her.

13.06.13      Vestjylland middag Fjordgården, kaffe ved Laugesens Have

12.09 13     1/2 dags tur til Alrø

22.05.14     1/2 dags tur til Kongsdal Have på Fyn

12.06.14      1/1 dags tur til Rebild og Bramslev Bakker

17.09.14    Vester mølle

07.05.15   Glud Museum

03.06.15   Strandingsmuseet i Thorsminde og Vedersø Præstegaard

10.09.15    Remmerslund museum på Ulbækgaard

12.05.16    Clausholm slot og park

09.06.16   Nationalpark ”Mols Bjerge”

08.09.16   Hjarnø og Ruth og Boye Jensens legetøjssamling i Rårup

07.05.17    Menighedsrådets tur til ”Kongernes Jelling”

08.06.17   Dybbøl Banke, Dybbøl Mølle og Skamlingsbanken

 

NB: Der foreligger ingen oversigt over udflugter fra 1966 og indtil 1984

 


 

Foredrag fra de seneste år

Der foreligger desværre ikke en så omfattende oversigt over foredrag, som for udflugter, men efterfølgende anføres de foredrag, der er afholdt i de senere år.

 

 

Foredrag 2008 - 2017

09-03-2017

Med verdens højest beliggende jernbane fra Kina til Tibet: Hanne og Peter Høyer

09-02-2017

Orientering, valg og Banko

12-01-2017

Den første kærlighed: Carl Erik Lundgaard

08-12-2016

Advent og jul – Billeder, sang og fortællinger: Mette og Poul Nørup

10-11-2016

To år i Grønland ved slædepatruljen ”Sirius”: Rasmus Mannerup Jørgensen

13-10-2016

Horsens fra fængselsby til oplevelsesby: Peter Sørensen, borgmester

10-03-2016

Med motorbåd gennem Gøtakanalen og den svenske skærgård. Hanne og Peter Høyer

11-02-2016

Orientering, valg og banko

14-01-2016

KFUM soldaterhjemsleder i Afghanistan og Irak. Som forstående og lyttende "mor" for udsendte danske soldater: Ruth Brik Christensen

10-12-2015

Julehygge, fortællinger og julelege. Dorte Stenberg Isaksen og Torben ??, præst og organist

12-11-2015

Fra poliopatient til professionel musiker. Historiefortællinger og musik solo. Carl Erik Lundgaard

08-10-2015

Kaj Munk. Idealisten i et materialistisk samfund og den skandaløse behandling hans eftermæle og Vedersø Præstegaard har været udsat for: Jens Kristian Lings

12-03-2015

Cykeltur langs Rhinen fra udspring til udløb: Mette og Poul Nørup

12-02-2015

Banko og valg

08-01-2015

Et foredrag om luksuslineren Titanics forlis i 1912: Anders Henriksen

11-12-2014

Nu nærmer julen sig: Kirkens tjenere

13-11-2014

Hændelser fra et langt liv som overlæge, Anekdoter, Kunstnere han har mødt, musik m.m.: Ole Helmig

09-10-2014

En beretning om tilblivelsen og udvidelsen af Glud museum: Børge Hede

13-03-2014

Billedforedrag om Grønland: Jørgen Døssing Jepsen

13-02-2014

Banko og valg

09-01-2014

På cykeltur langs den jyske vestkyst: Mette og Poul Nørup

12-12-2013

Julen nærmer sig, julestemning og hygge: Kirkens tjenere

14-11-2013

Fra Højskolesangbogen til Lystige viser: Bjarne Haahr

10-10-2013

Humor i tilværelsen: Ejvind Nielsen

14-03-2013

Med "Dansk sømands- og Udenlandskirker" rundt i verden: Peter Steentoft

14-02-2013

Banko og valg

10-01-2013

Fortæller og viser billeder om sine oplevelser i Finland: Ole Buch

12-12-2012

Julen nærmer sig med raske skridt: Kirkens tjenere

08-11-2012

Fortæller om et spændende liv som tyende på Wedelsborg: Bodil Spanget Christensen

11-10-2012

Fra roedreng til præst: Ejvind Nielsen

08-03-2012

Alvor og humor i politiets tjeneste: Hans Refsgaard

09-02-2012

Banko og valg

12-01-2012

Fortæller om sit liv indenfor landbrug, gymnastik, politik, kirketjener m.m.: Aage Christensen

12-11-2011

Julen nærmer sig: Kirkens tjenere

10-11-2011

1600 km lang cykeltur fra Brennerpasset til Sardinien: Torben Brix

13-10-2011

Muntre og sjove anekdoter fra en travl hverdag som sygeplejerske på Aarhus Kommunehospital: Jørgen Skammeritz

10-03-2011

En tur langs Limfjorden og Fur: Poul Markus

10-02-2011

Banko og valg

13-01-2011

Fra Kenya til apoteker i Uldum: Danji Bhanderi

09-12-2010

Julen nærmer sig: Kirkens tjenere

11-11-2010

Er der noget at grine af, når man bliver gammel - når alderdommen bliver en kvalitet: Anders Bond

14-10-2010

Et spændende liv i Zimbabwe med storlandbrug, mejeri, skoler, børnehaver m.m.: Birthe Kirk

11-03-2010

Hjem fra Nordkap i hestevogn: Per Bove Christensen

11-02-2010

Banko og valg

14-01-2010

Sang og musik med vores tidligere organist: Hanne Korsgaard

10-12-2009

Julen nærmer sig - kom i julestemning: Kirkens tjenere

12-11-2009

Musik, sang og underholdning: Vagabonderne

08-10-2009

Kvindelig langturschauffør i et mandsdomineret job: Hanne Håkansson

12-03-2009

Til Nordkap i hestevogn: Per Bove Christensen

12-02-2009

Banko og valg

15-01-2009

Sang og musik: Bedstemorbanden

11-12-2008

Julen nærmer sig: Gudmund Rask

13-11-2008

Borgmesteren fortæller om Horsens: Vagn Rye

16-10-2008

Folketingets tidligere formand fortæller: Christian Mejdal

 
 

 

Udflugter 1936-1955

Der har også tidligere været afholdt udflugter for de ældre i Tamdrup sogn.  Det fremgår af scrapbogen fra 40 års jubilæet, hvor der er samlet udklip fra avisen (formentlig Horsens Folkeblad), hvert år fra 1936 til 1955.

Uddrag fra avisen i 1936

•        Første omtale i avisen var i 1936 og den sidste omtale var i 1955.  Der var 51 deltagere til den første tur i 1936. Det er denne tur der omtales i det følgende.

•        Udflugt for de gamle i Tamdrup sogn. I pastor Olesens fravær var distriktsjordemoder frk. N. Herlevsen rejseleder. Turen gik i lillebiler fra Lund station kl. 1 til Bygholm, hvor kaffebordet stod dækket. Sognerådsformand Marius Pedersen bød velkommen og ønskede de gamle en god dag. Lærer Friis-Sørensen læste en fortælling om Tamdrup sogn.

•        Efter kaffen gik turen til zoologisk have.

•        Kl. 5 kørte deltagerne til Edelmands have i Stensballe.

•        Efter havevandringen samledes man til smørrebrød.

•        Ved bordet blev der holdt flere taler og der blev sunget og læst op.

•        Frk. Herlevsen havde modtaget varmhjertede breve fra lærer Ejlskov Jensen Lund og                  pastor Olesen, som hun læste op.

•        Kl. 8 gik turen hjemad med en taknemlig skare og med mindet om en dejlig dag

I de efterfølgende år foreligger der tilsvarende omtaler og som det fremgår er det præsten, jordemoderen og lærerne fra sognets skoler, der står for udflugterne, mens det er sognerådsformanden, der byder velkommen.

Det var private, der så vidt jeg forstår, der kørte med de ældre. Der har også været en rutebilejer, der har kørt. De har sikkert alle sammen gjort det uden vederlag. Udgifterne til mad m.m. blev betalt af kommunen. Det var således gratis for de gamle (De blev kaldt ”de gamle” i disse omtaler i avisen)

I perioden fra 1955 og indtil 1966 foreligger der ingen oplysninger, men mon ikke der også i denne periode har være afholdt forskellige aktiviteter for de ældre i Tamdrup sogn.

 


 

     Gæstebogen, lykønskningskort og sange fra 50 års jubilæet    


 


 

Lykønskningskort

  

 

  

 

 


 

Fortsættelse følger senere

 


 

webdesign: www.dengamlekøbmandsgård.dk - Silkeborgvej 182 - 8700 Horsens. Tlf.: 5083 1304